Hướng dẫn chế độ học bổng

Phần thưởng học bổng N2

Sau khi nộp cho trường bằng đậu năng lực tiếng nhật JLPT từ N2 trở lên thì sẽ trao giải thưởng 50,000 yên khi nhập học.

Những phần học bổng khác(Có thẩm tra)

Tiền học bổng Tổ chức chi trả Tiền trợ cấp (hàng tháng) Kỳ hạn trợ cấp
Học bổng của Kyoritsu Ikuekai Kyoritsu Ikuekai ¥30,000 1 năm
Học bổng Kyoritsu Maintenance Quỹ trao học bổng giao lưu quốc tế Kyoritsu ¥60,000 1 năm
Phần thưởng khích lệ học tập dành cho du học sinh của bộ giáo dục Cơ quan hỗ trợ sinh viên Nhật bản (JASSO) ¥30,000 1 năm