Giao thông thuận tiện! Có khoảng 7 ga có thể đi bộ đến trường

Có khoảng 7 ga đi đến trường nhật ngữ Kyoritsu các tuyến JR và tuyến tàu ngầm.Trên trường đến trường sẽ đi qua các khu vực như Akihabara –khu nổi tiếng trên thế giới, công viên Ueno với nhiều với nhiều công trình văn hóa độc đáo, có thể ghé các đền Yushima Tenji, Kanda Myojin để cầu nguyện khi lòng bất an.

Truy cập

Những bạn đi xe điện đến trường

・Tuyến tàu ngầm Marunouchi hoặc Odeo, đi bộ 7 phút từ ga Hongosanchome
・Tuyến tàu ngầm chiyoda, đi bộ 8 phút từ ga yushima
・Tuyến tàu ngầm Ginza, đi bộ 9 phút từ ga Suehirocho
・Tuyến tàu JR, đi bộ 10 phút từ ga Ochanomizu
・Tuyến tàu Ginza, đi bộ 11 phút từ ga Uenohiroko
・Tuyến tàu JR Yamanotei, đi bộ 15 phút từ ga Okachimachi
・Tuyến tàu Toe oedo, đi bộ 13 phút từ ga Uenookachimachi