Họ tên Phần bắt buộc
Name
Địa chỉ mail Phần bắt buộc
Quốc tịch Phần bắt buộc
Nationality
Giới tính Phần bắt buộc
Sex
Ngày tháng năm sinh Phần bắt buộc

Date of birth
NămThángNgày
Nguyện vọng nhập học Phần bắt buộc
School Entrance
Quá trình học tiếng Nhật Phần bắt buộc
Japanese study history

Trình độ học vấn Phần bắt buộc
educational background
Người bảo lãnh tài chính (Mối quan hệ với người bảo lãnh) Phần bắt buộc
Name of the expense payer(relation)
Cột viết tự do Phần bắt buộc
Please feel free to write down anything